Енергетика

Брошура за енергетика
Power Cover
Приложения
PPChem осигурява предимства в мониторинга на ниски нива на желязо в парния цикъл

Измерване на разтворен кислород с оптичен метод

Постер за оперативен контрол, съгласно стандарт на VGB

Измерване на натрий във водно-парен цикъл

Калибриране на анализатор за силикати

По-лесен и по-бърз лабораторен анализ в електроцентрали

Измерване на разтворен кислород в охлаждането на статора на генератора

рН технологията за измерване на чистата вода спомага за защитата на оборудването
Интерактивна виртуална електроцентрала
VPP Click Me!По-малка нужда от поддръжка, по-малко време за принудително спиране. HACH 5500 sc анализатор за силикати за измерване на SiO2, 0.5 – 5000 ppb технология. Без помпи изискващи поддръжка: със система под налягане за дозиране на реагенти

    Вашите ползи:
 • 90 дни непрекъсната работа без нужда от обслужване ▪ Без нужда от сложна поддръжка
 • По-малко време за принудително спиране
 • Чиста, бърза и лесна подмяна на реагент
 • Сравними резултати с лабораторното измерване - без изгубено време за повторна проверка
 • Онлайн силициев анализатор за измерване на SiO2, 0.5–1000 ppb.

 Интересувате ли се от най-новите технологии за анализ силициев диоксид? Прочетете повече……

Научете повече
ORBISPHERE K1100 е първият оптичен сензор за измерване на разтворен кислород в електроцентрали. Предлага значителни експлоатациони и икономически ползи.

 • Бърз отговор и само 1 калибриране на година
 • Висока точност в ррв гамата
 • Минимална поддръжка благодарение на оптичната технология, която премахва необходимостта от мембрана и електролит


Научете повече


Доверете се на данните и спестете време с многоканалните POLYMETRON 9240 или POLYMETRON 9245 едноканални натриеви анализатори.


 
  Вашите ползи::
 • Автоматично реактивиране на електрода за оптимална работа и време за реакция
 • Лесен за инсталиране, експлоатация, калибриране и поддържа
 • Може да се адаптира към най-различни условия
 • Долна граница на откриване на 0.01 ppb


Научете повече 

Основан на напредналата колориметрична химия CL 17 хлор анализатор осигурява бърз, надежден метод за определяне на общ или свободен остатъчен хлор.


Your benefits:
 • Колориметрична химия - просто, бързо и прецизно
 • Бърз автоматичен режим на работа
 • Пълен контрол - минимална поддръжка
 • Здрав и лек корпус


Научете повече
   
HQD мултиметър и 8362 pH сензор осигурява отлична точност при измерване на рН или ORP в ултрачиста вода.
Вашите ползи:
 • Цялостна система за лесна и надеждна работа
 • Най-доброта точност на измерването на pH/ORP
 • Електрод със саморегулиране на налягането
 • Лесна настройка и поддръжка


Научете повече
   
HACH LANGE DR 3900 VIS- и DR 6000 UV-VIS фотометри са проектирани така, че да се постигне изключителна аналитична точност и лесен за употреба.

Вашите ползи:
 • Висока лабораторна ефективност – повече от 220 предварително програмирани методи за анализ са винаги на разположение
 • Много точни, надеждни и проследими


Научете повече
   
Дали електроцентрала работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, или онлайн, за да се справи с върхово потребление, има уникални предизвикателства за мониторинг. Дали електроцентрала работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, или идва онлайн, за да се срещне на върхово потребление, има уникални предизвикателства за мониторинг.

Научете повече
Интерактивен измервателен панел
Interactive Water Panel

Заинтригувани ли сте? За повече информация.

 

Видео