КОМБИНИРАН PH ЕЛЕКТРОД PHC2015-8 W/BNC

Продукт №: E16M318

За алкални проби, здрав.