Реактиви за pH Chemkey (кутия с 25 бр.)

Продукт №: 9759000
Доставка до 2 седмици

Използвайте с преносимия паралелен анализатор SL1000 (PPA) за изключително опростено тестване на качеството на водата.

pH Chemkeys, диапазон 6,3 - 9,0. За преносим паралелен анализатор (PPA) SL1000.

Избегнете суетенето с pH сонди и калибриране на място с нашите лесни за използване колориметрични pH реактиви Chemkey. Преносимият паралелен анализатор (PPA) SL1000 на Hach извършва същите тестове с по-малко от половината стъпки, изпълнявани ръчно. Получавате изключително точни резултати с по-малка вероятност за грешки за част от необходимото време. Паралелно тестване на до шест параметъра. SL1000 е преносим колориметър, който осигурява по-бързо тестване чрез използване на реактиви Chemkey вместо капсули с прахообразен реактив. Всички химикали и процеси са изцяло включени в Chemkey.

  • Настоящите клиенти на уреда SL1000, които искат да тестват pH, трябва да извършат актуализация на софтуера. Този софтуер се намира в раздела Downloads (Изтегляния) на страницата на уреда SL1000.