Буферен разтвор, pH 4,65, 500 mL

Продукт №: S11M010
Налично

Стандартен буферен разтвор за pH за калибриране на електрод за pH със сертификат за анализ*. Безцветен буфер за pH, pH и 4,65 ±0,02 при 25°C разтвор. 500 mL бутилка
*Налично за изтегляне от www.hach.com: меню „Поддръжка/услуга“, „Сертификат на анализ“, като използвате серийния номер и партидния номер на продукта.