Реактиви за определяне на BOD

Оцеляването на рибите и на други морски обитатели зависи от разредения кислород във водата. Изключително важно за пречиствателните станции за отпадъчни води е измерването на биохимичната потребност от кислород (BOD), за да се определи количествено възможността отпадъчната вода да изчерпи кислорода във водоприемника. Ако не се контролира, отпадъчната вода може да вземе кислорода от водоприемника, което може да има значително отрицателно въздействие върху средата. Измерването на BOD се изисква като част от разрешението за изпускане в околната среда и е важен параметър за оценка на ефективността на обработката на отпадъчни води.

BOD реактивите на Hach в комбинация с измервателните прибори за BOD HQD помагат на пречиствателните станции за отпадъчна вода да постигат оптимално измерване на BOD, като същевременно позволяват постигането на едно високо ниво на работна ефективност.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50

Други продуктови фамилии