Сертифициран стандартен разтвор по OIML за проводимост, 12,85 mS/cm, KCl 0.1D, 500 mL

Продукт №: S51M002
Налично

Сертифицирани стандарти, които предлагат пълна и международно призната проследимост!

Сертифициран разтвор за проводимост по OIML стандарт със сертификат за съответствие и проследимост* за отчитане на точната стойност на проводимост със съответна разширена неопределеност (k=2). Гарантиран срок на годност благодарение на първокласна алуминиева опаковка. 0,1 демал калиев хлорид (KCl) – проводимост: 12,85 mS/cm ±0,5% (k=2) при 25°C, 500 mL бутилка.
*Налично за изтегляне от www.hach.com: меню „Поддръжка/услуга“, „Сертификат на анализ“, като използвате серийния номер и партидния номер на продукта.

  • Акредитирана лаборатория за калибриране
  • Напълно проследими стандарти
  • Напълно надеждна опаковка
  • GLP от самото начало и всеки ден
  • Доказана проследимост