NitriVer 3 Капсули с прахообразен реактив за определяне на нитрит

Продукт №: 2107169
Налично

Прахообразен реактив в запечатана опаковка за определяне на азот, нитрит 0,002-0,300 mg/L NO2-N. За проби от 10 mL, 100 броя.