NitraVer 5 Капсули с прахообразен реактив за определяне на азот, 0,3-30 mg/L NO₃-N

Продукт №: 2106169
Налично

Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на нитрат по метода на редукция с кадмий. За проби от 10 mL, 100 броя.