Продуктови новини   |  Всички новини

Качеството е на първо място: Обновете и Подобрете своя DR3900 фотометър!

Юли 5, 2017

Получете стандартните си отчетни карти веднага от фотометъра. Подновете сега.

С най-новата версия на софтуера функционалността за осигуряване на качеството отговаря на всички изисквания за отчитане.

Оставете DR3900 фотометърът да изпълни вашите задължения.

  • График и напомняне за AQA измервания, напр. стандарти
  • Контрол на толеранс
  • Pass-/Fail индикация
  • Визуализирани контролни графики с цялата информация с един поглед

 Изтеглете най-новия софтуер тук

Статии за минали новини