Mixed Parameter Quality Control Standard (500mL)

Продукт №: 2833249
Налично

Quality Control Standard (waste water effluent inorganics) for the parameters Ammonia, Nitrate, Phosphate, COD, Sulphate and TOC.
Стандартният разтвор съдържа следните концентрации:
амоняк 2,0 mg/L NH3-N / 2,1 mg/L NH4-N
нитрат 4,0 mg/L NO3-N
фосфат 2,0 mg/L PO4
COD 25 mg/L O2
сулфат 50 mg/L SO4
TOC 8 mg/L C