Система за кюветни тестове LCK


LCI500

Кюветен тест за определяне на COD - ISO 15705, 0-1 000 mg/L O2

Свържете се с нас
    
LCK304

Кюветен тест за определяне на амоний 0,015-2,0 mg/L NH4-N

Свържете се с нас
    
LCK521

Кюветен тест за определяне на следи от желязо 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 теста

Свържете се с нас
LCI400 Кюветен тест за определяне на COD - ISO 15705, 0-1 000 mg/L O2 Свържете се с нас LCK305 Кюветен тест за амоний 1,0-12,0 mg/L NH4-N Свържете се с нас LCK320 Кюветен тест за определяне на желязо (II / III) 0,2-6,0 mg/L Fe Свържете се с нас 
LCK1414 Кюветен тест за определяне на COD, 5-60 mg/L O2 Свържете се с нас LCK303 Кюветен тест за определяне на амоний 2,0-47,0 mg/L NH4-N Свържете се с нас LCK321 Кюветен тест за определяне на желязо 0,2-6,0 mg/L Fe Свържете се с нас
LCK314 Кюветен тест за определяне на COD 15-150 mg/L O2 Свържете се с нас LCK302 Кюветен тест за амоний 47-130 mg/L NH4-N Свържете се с нас LCK306 Кюветен тест за определяне на олово 0,1-2,0 mg/L Pb Свържете се с нас
LCK614 Кюветен тест за определяне на COD 50-300 mg/L O2 Свържете се с нас LCK339 Кюветен тест за нитрат 0,23-13,5 mg/L NO3-N Свържете се с нас LCK326 Кюветен тест за определяне на магнезий 0,5-50 mg/L Mg Свържете се с нас
LCK714 Кюветен тест за определяне на COD 100-600 mg/L O2 Свържете се с нас LCK340 Кюветен тест за общ азот 5-35 mg/L NO3-N Свържете се с нас LCK330 Кюветен тест за молибден 3 – 300 mg/L Mo Свържете се с нас
LCK514 Кюветен тест за определяне на COD 100-2 000 mg/L O2 Свържете се с нас LCK541 Кюветен тест за определяне на следи от нитрит 0,0015-0,03 mg/L NO2-N Свържете се с нас LCK537 Кюветен тест за определяне на следи от никел 0,05-1,0 mg/L Ni Свържете се с нас
LCK1014 Кюветен тест COD за проби с високи хлоридни натоварвания Свържете се с нас LCK341 Кюветен тест за определяне на нитрит 0,015- 0,6 mg/L NO2-N Свържете се с нас LCK337 Кюветен тест за определяне на никел 0,1-6,0 mg/L Ni Свържете се с нас
LCK114 Кюветен тест за определяне на COD, 150-1 000 mg/L O2 Свържете се с нас LCK342 Кюветен тест за определяне на нитрит 0,6-6,0 mg/L NO2-N Свържете се с нас LCK237 Кюветен тест за кисели бани за отлагане на никелови покрития 5-120 g/L Ni Свържете се с нас
LCK014 Кюветен тест за определяне на COD 1 000-10 000 mg/L O2 Свържете се с нас LCK138 Laton Кюветен тест за общ азот 1-16 mg/L TNb Свържете се с нас LCK228 Кюветен тест за определяне на калий, 5-50 mg/L K Свържете се с нас
LCK914 Кюветен тест за определяне на COD 5-60 g/L O2 Свържете се с нас LCK238 Laton Кюветен тест за общ азот 5-40 mg/L TNb Свържете се с нас LCK328 Кюветен тест за калий 8-50 mg/L K Свържете се с нас
LCK385 Кюветен тест за TOC (метод на прочистване) 3 – 30 mg/L C Свържете се с нас LCK338 Laton Кюветен тест за общ азот 20-100 mg/L TNb Свържете се с нас LCK354 Кюветен тест за определяне на сребро 0,04 – 0,8 mg/L Ag Свържете се с нас
LCK386 Кюветен тест за TOC (метод по разликата) 30 – 300 mg/L C Свържете се с нас LCS349 Кюветен тест за следа на (орто/общ) фосфат 0,01 – 0,5 mg/L PO4-P Свържете се с нас LCK355 Кюветен тест за сребро 5 – 2500 mg/L Ag Свържете се с нас
LCK387 Кюветен тест за TOC (метод на прочистване) 300 – 3000 mg/L C Свържете се с нас LCK349 Кюветен тест за определяне на орто/общ фосфат 0,05-1,5 mg/L PO4-P Свържете се с нас LCK359 Кюветен тест за калай 0,1 – 2 mg/L Sn Свържете се с нас
LCK381 Кюветен тест за TOC (метод по разликата) 60-735 mg/L C Свържете се с нас LCK348 Кюветен тест за определяне на орто/общ фосфат 0,5-5,0 mg/L PO4-P Свържете се с нас LCS360 Кюветен тест за следа на цинк 0,02 – 0,8 mg/L Zn Свържете се с нас
LCK380 Кюветен тест за TOC (метод по разликата) 2-65 mg/L C Свържете се с нас LCK350 Кюветен тест за определяне на орто/общ фосфат 2,0 -20,0 mg/L PO4-P Свържете се с нас LCK360 Кюветен тест за определяне на цинк 0,2-6,0 mg/L Zn Свържете се с нас
LCK554 Кюветен тест за определяне на BOD5 0,5-12,0 mg/L O2 Свържете се с нас LCK049 Кюветен тест за ортофосфат 1,6 – 30 mg/L PO4-P Свържете се с нас LCK364 Кюветен тест за цирконий, 6-60 mg/L Zr Свържете се с нас
LCK555 BOD5 кюветен тест 4 -1 650 mg/L O2 Свържете се с нас LCK301 Кюветен тест за определяне на алуминий 0,02-0,5 mg/L Al Свържете се с нас LCK388 Кюветен тест за карбонат/въглероден диоксид 55 – 550 mg/L CO2 Свържете се с нас
LCK391.00 AOX cuvette test 0.005-0.5 mg/L, 12 tests Свържете се с нас LCK307 Кюветен тест за определяне на бор 0,05-2,5 mg/L B Свържете се с нас LCK311 Кюветен тест за определяне на хлорид 1-70 mg/L / 70-1 000 mg/L Cl Свържете се с нас
LCK390.00 Кюветен тест за AOX 0,05 -3,0 mg/L Свържете се с нас LCK308 Кюветен тест за определяне на кадмий 0,02-0,3 mg/L Cd Свържете се с нас LCK315 Кюветен тест за определяне на цианид 0,01-0,6 mg/L CN Свържете се с нас
LCS313 Кюветен тест за определяне на следа от хром (III и VI) 0,005 – 0,25 mg/L Cr Свържете се с нас LCK345 Кюветен тест за определяне на феноли 0,05-5,0 mg/L Свържете се с нас LCK319 Кюветен тест за определяне на цианид (освобождава се лесно) 0,03 – 0,35 mg/L CN- Свържете се с нас
LCK313 Кюветен тест за хром (III и VI) 0,03-1,0 mg/L Cr Свържете се с нас    LCK346 Кюветен тест за феноли 5 – 150 mg/L Свържете се с нас   LCK323 Кюветен тест за определяне на флуорид 0,1-2,5 mg/L F Свържете се с нас
LCK213 Кюветен тест за бани с хромена киселина 0,5-450 g/L CrO3 Свържете се с нас LCK318 Кюветен тест за активност на утайки (TTC) Свържете се с нас LCK153 Кюветен тест за сулфат 40-150 mg/L SO4 Свържете се с нас
LCK529 Кюветен тест за определяне на следи от мед 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 теста Свържете се с нас LCK357 Кюветен тест за нишесте 2 – 150 mg/L Свържете се с нас LCK353 Кюветен тест за сулфат 150-900 mg/L SO4 Свържете се с нас
LCK329 Кюветен тест за определяне на мед 0,1-8,0 mg/L Cu Свържете се с нас LCK427 Кюветен тест за твърдост на водата 0,02 – 0,6°dH Свържете се с нас LCK653 Кюветен тест за сулфид 0,1-2,0 mg/L S2- Свържете се с нас
LCK229 Кюветен тест за кисели бани за отлагане на медни покрития 2-100 g/L Cu Свържете се с нас LCK327 Кюветен тест за твърдост на водата 1-20° dH Свържете се с нас LCK654 Кюветен тест за сулфит 0,1 – 5,0 mg/L SO3 Свържете се с нас
LCK334 Кюветен тест за калай 0,1 – 2 mg/L Sn Свържете се с нас LCK325 Кюветен тест за определяне на формалдехид 0,5-10 mg/L H2CO Свържете се с нас LCK241 Единици за горчивина (MEBAK) кюветен тест ≥ 2 BE Свържете се с нас
LCK433 Кюветен тест за нейонни повърхностно активни вещества 6 – 200 mg/L Свържете се с нас LCK425 Кюветен тест за определяне на формалдехид - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H2CO Свържете се с нас LCK240 Кюветен тест за фотометричен анализ на йод (MEBAK) Свържете се с нас
LCK300 Кюветен тест за алкохол 0,01-0,12 g/L Свържете се с нас LCK332 Кюветен тест за определяне на анионни повърхностноактивни вещества 0,05-2,0 mg/L Свържете се с нас LCK242 Кюветен тест за вицинални дикетони 0,015-0,5 mg/kg диацетил Свържете се с нас
LCK362 Киселинност – KS4,3, кюветен тест, 0,5 – 8,0 mmol/L Свържете се с нас LCK432 Кюветен тест за определяне на анионни повърхностноактивни вещества 0,1-4,0 mg/L Свържете се с нас LCK410 Кюветен тест за свободен хлор, 0,05 – 2,0 mg/L Cl2   Свържете се с нас
LYW185 Menthol in distillate cuvette test 0.5-15 mg Menthol/100 mL Свържете се с нас LCK331 Кюветен тест за определяне на катионни повърхностноактивни вещества 0,2-2,0 mg/L Свържете се с нас LCK310 Кюветен тест за определяне на хлор/озон/хлорен диоксид Свържете се с нас
LCK365 Кюветен тест за определяне на органични киселини 50-2 500 mg/L Свържете се с нас LCK333 Кюветен тест за определяне на нейонни повърхностноактивни вещества 0,2-6,0 mg/L Свържете се с нас LCS325 Кюветен тест за следа от формалдехид 0,01 – 1,0 mg/L H2CO Свържете се с нас
LCS425 Кюветен тест за следа от формалдехид, ISO12460, 0,05 – 3,0 mg/L H2CO  Свържете се с нас

LCW021

Следи от желязо, набор реактиви, 0,005-2,0 mg/L Fe 

Свържете се с нас

LCW025

Набор реактиви за хидразин 0,01 – 2,0 mg/L N2H4

Свържете се с нас

LCW028

Набор реактиви за силициев диоксид, 0,01 – 0,8 mg/L SiO2

Свържете се с нас
LCW032 Набор реактиви за манган 0,2 – 5 mg/L/0,02 – 1,0 mg/L Mn Свържете се с нас LCW053 Набор реактиви за сулфид 0,1 – 2,0 mg/L S2- Свържете се с нас LCW054 Набор реактиви за сулфит 0,1 – 5,0 mg/L SO3 Свържете се с нас
LCW058 Пипетен тест за водороден пероксид 1 – 10 g/L H2O2 Свържете се с нас LCW250 Набор реактиви за редуциращи агенти за котелни води Свържете се с нас LCW510 Набор реактиви за хлор/озон 0,03 – 0,4/0,05 – 1,5 mg/L Cl2 Свържете се с нас
LCW532 Набор реактиви за манган 0,005 – 0,5 mg/L Mn Свържете се с нас