Сертифициран стандартен буферен разтвор, IUPAC, pH 1,679, 500 mL

Продукт №: S11M001
Налично

Сертифицирани стандарти, които предлагат пълна и международно призната проследимост!

Стандартен буферен разтвор от серия IUPAC за pH със сертификат за съответствие* и проследимост за отчитане на точната стойност буфер за pH за проследимост със съответна разширена неопределеност (k=2). Проследимост до IUPAC/NIST pH скала. Гарантиран срок на годност благодарение на първокласна алуминиева опаковка. Безцветен буферен разтвор за pH. pH е 1,679 ±0,010 (k=2) при 25°C, 500 mL бутилка.
*Налично за изтегляне от www.hach.com: меню „Поддръжка/услуга“, „Сертификат на анализ“, като използвате серийния номер и партидния номер на продукта.

  • Акредитирана лаборатория за калибриране
  • Напълно проследими стандарти
  • Напълно надеждна опаковка
  • GLP от самото начало и всеки ден
  • Доказана проследимост