Intellical PHC725 – лабораторен RedRod стъклен електрод с възможност за пълнене за pH със среда с ниска йонна сила, кабел с дължина 1 m

Продукт №: PHC72501
Налично

Високопроизводителната Red Rod технология сега се предлага за цифровата платформа HQD

Intellical PHC725 е цифров комбиниран електрод за pH с вграден температурен сензор. PHC725 е електрод за pH с възможност за пълнене и с кръгово керамично поресто референтно съединение, внедряващ технологията RedRod за предоставяне на изключително бързи, стабилни и точни времена на реакция за точни измервания в рамките на широк температурен диапазон. Благодарение на референтното си съединение с кръгов пръстен този високопроизводителен лабораторен стъклен електрод за pH е идеален за измерване на pH във водни разтвори с ниска йонна сила. Към сондата е включена бутилка от 59 mL с наситен KCl разтвор за пълнене на електрода. PHC725 не е подходящ за използване с органични разтворители, емулсии, типове проби с високо съдържание на твърди вещества или високо алкални типове проби.

  • Технологията Red Rod осигурява бързи, точни и възпроизводими измервания
  • Надеждност на Red Rod при измерване на трудни проби в по-широки температурни диапазони
  • Цифровите сонди Intellical могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването
  • Цифровите сонди Intellical осигуряват максимална проследимост на историята на измерванията
  • Широк температурен интервал до 100°C