Сензор Intellical LBOD101 за луминесцентно/оптично определяне на разтворен кислород (LDO) за измервания на BOD, кабел 1 m

Продукт №: LBOD10101
Налично

Пробив в измерването на BOD!
Сондата LBOD Intellical на Hach използва уникална технология за LDO за осигуряване на превъзходна доверителност на резултатите.

Intellical LBOD101 е най-новото приложение на уникалната технология за луминисцентно определяне на разтворен кислород (LDO) на Hach. LBOD101 представлява цифров сензор за луминесцентно определяне на разтворен кислород (LDO) със сменяема вградена смесителна система. LBOD101 измерва разтворения кислород за определяне на BOD (биохимична потребност от кислород) в BOD бутилки при приложния за тестване на BOD5. Сондата LBOD101 се използва за първоначални и крайни измервания на разтворен кислород. LBOD101 е снабдена с автоматичен модул на сензор за налягане. Сензорната капачка за разтворен кислород (DO) се доставя с iButton, за да проследява дните на използване и да напомня за оставащия живот на елемента на сензорната капачка.

  • Оптическата сонда за разтворен кислород Intellical LBOD101 на Hach подобрява доверителността в процедурата за тестване на BOD5, като намалява отклонението и поддръжката, същевременно увеличавайки стабилността, точността, прецизността и ефективността (тестове за единица време).
  • Ниските изисквания за поддръжка на Intellical LBOD101 свеждат лабораторния престой до минимум
  • Цифровите сонди Intellical осигуряват максимална проследимост на историята на измерванията
  • Цифровите сонди Intellical могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването