Glycol Test Reagent 3

Продукт №: 2183825

Флакони с реактив за отчитане на наличие/отсъствие на гликоли чрез комплект визуални тестове. Опаковка от 25.