DR3900 Спектрофотометър с RFID технология

Продукт №: LPV440.99.00001
Налично

Точност от началото до края

Високоефективен VIS спектрофотометър с технология за радиочестотна идентификация (RFID) за надеждни и проследими резултати от измерванията при рутинни анализи и приложения на потребителя.
Компактен и надежден VIS спектрофотометър с технологията на референтния лъч. Благодарение на RFID технологията пробите се проследяват обратно до мястото на вземането им. Информация за номер на партида и срок на годност на реактивите вече е включена в 2D баркода. RFID модулът прочита от кутията на кюветния тест цялата специфична за партидата информация като фактори, обновени методи и актуалния сертификат на партидата. Цялата информация може незабавно да бъде получена от спектрофотометъра и да бъде разпечатана.
Резултатите от процеса могат да бъдат сравнени с лабораторните референтни стойности в самия фотометър с помощта на връзката LINK2SC между SC контролера и фотометъра. Данните могат да бъдат обменяни в двете посоки чрез Ethernet, т.е. корекциите на матрицата на процесните сонди могат да се извършват директно от лабораторията.

  • Проследяването започва с вземането на пробата
  • IBR+ повишава надеждността на вашите измерени стойности
  • Бързо обновяване на данните
  • Лесно осигуряването на качеството с помощта на AQA+
  • Хармонизиране на лабораторния анализ и измерванията в процеса