Капсули с прахообразен реактив DEHA 1, 3-450 µg/L DEHA

Продукт №: 2167969
Доставка до 1 седмица

Прахообразни реактиви в запечатана опаковка за определяне на „чистачи“ на кислород по метода на редукция на желязо пак./100.