COD TNT, 0 - 1500 mg/L O2

Продукт №: 2125951
Доставка в срок от 3 дни

Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube