Кюветен тест за определяне на COD 15-150 mg/L O₂

Кюветен тест за определяне на COD 15-150 mg/L O₂
Продукт №: LCK314
Налично

Филтри на документи

Филтър Безцветен
Case Studies Тип Език Размер Дата Версия
Improving Safety and Saving time on COD analysis at Dow Chemical with the Hach LCK Cuvette Test System
DOC042.52.20266
  English UK 235 KB 2017-12 Nov17
Guides Тип Език Размер Дата Версия
Poster: Laboratory Best Practices
DOC142.52.20283
  English UK 1 MB 2018-06 May18
Бележки от приложение Тип Език Размер Дата Версия
Application: Turbidity recognition in COD tests for cuvette tests LCK314 and LCK1414 used on DR3900 and DR6000
DOC042.52.20285
  English UK 616 KB 2018-07 Jul18
How temperature affects measurement results
DOC042.52.20157
  English UK 151 KB 2017-03 Mar17
LCK Cuvette Tests: The professional solution for staying compliant
DOC042.52.20009
  English UK 590 KB 2016-05 Mar16
Poster: Periodic Table of Elements
DOC140.52.10008
  English UK 233 KB 2018-10 Sep18
Poster: Responsible cuvette disposal - helping users and the environment
DOC140.52.00448
  English UK 3 MB 2016-05 Apr16
Poster: Периодична таблица
DOC140.89.10008
  Bulgarian 238 KB 2018-10 Sep18
Standardised Lab Equipment: Improving Quality Control for Chemical Production with the Hach Lab Family
DOC042.52.20267
  English UK 271 KB 2018-09 Mar18
The ideal measuring range for every application
DOC042.52.20023
  English UK 1 MB 2016-05 Feb16
The ideal measuring range for every application
DOC042.89.20023
  Bulgarian 1 MB 2016-05 Feb16
Приложни доклади: Межд. кръгов тест потвърждава високо качество на анализа
DOC042.89.20017
  Bulgarian 900 KB 2008-09
Приложни доклади:LCk Cuvette Tests: The professional solution for staying compliant (bg)
DOC042.89.20009
  Bulgarian 597 KB 2016-05 Mar16
Други Тип Език Размер Дата Версия
Quality certificate: Technical data for Validation of LCK314
LCK314_Quality certificate
  English UK 47 KB 2013-02
Методи/Процедури Тип Език Размер Дата Версия
Programming instruction for CADAS 100 LPG 158, LCK 314 COD
PA 314
  English UK 50 KB 2002-02
Programming instruction for CADAS 100 LPG>=210, LCK 314 COD
PA 314
  English UK 50 KB 2002-02
Working procedure: LCK314 COD Chemical Oxygen Demand
DOC312.53.94012
  English UK 292 KB 2019-10 Ed1
работната процедура: LCK314 COD Химическа потребност от кислород
DOC312.89.94012
  Bulgarian 323 KB 2019-10 Ed1
Технически спецификации/Брошури Тип Език Размер Дата Версия
Data sheet LCK Cuvette Tests - Expert water analysis made simple.
DOC052.52.25022
  English UK 687 KB 2019-08 Aug19
DR3900 Spectrophotometer: Accuracy from start to finish
DOC032.52.20113
  English UK 2 MB 2017-12 Nov17
Electroplating Industry Guide: Where, Why, What and How to Analyse
DOC030.52.10058
  English UK 159 KB 2017-03 Feb 17
Error Sources During Analysis
DOC062.52.00304
  English UK 116 KB 2017-04 Apr17
Hach LCK Cuvette Test System
DOC032.52.20203
  English UK 1 MB 2019-07 Jun19
Industrial Wastewater Guide: Where, Why, What and How to Analyse
DOC030.52.10059
  English UK 468 KB 2015-02 May 15
LCK cuvette tests: Insert, read, finish
DOC062.52.00465
  English UK 150 KB 2016-05 Mar 16
Operational Analysis At Wastewater Treatment Plants
DOC062.52.00274
  English UK 64 KB 2017-04 Apr17
Parameter Specific Sample Preparation
DOC062.52.20128
  English UK 66 KB 2017-04 Apr17
Pick&Ship: По-добър начин да си осигурите необ-ходимите запаси
DOC060.89.10128
  Bulgarian 278 KB 2018-01 Dec17
Pick&Ship: A Better Way to Keep your Supplies in Stock
DOC060.52.10128
  English UK 275 KB 2018-01 Dec17
Pulp & Paper Industry Guide: Where, Why, What and How to Analyse
DOC030.52.10057
  English UK 169 KB 2017-03 Feb 17
Анализ на общински пречиствателни станции за отпадни води
DOC062.89.00274
  Bulgarian 69 KB 2017-04 Apr17
Изготвяне на специфична за даден параметър проба
DOC062.89.20128
  Bulgarian 69 KB 2017-04 Apr17
Източници на грешки при анализ
DOC062.89.00304
  Bulgarian 123 KB 2017-04 Apr17
Кюветни тестове LCK: Вкарване, Отчитане, Край
DOC062.89.00465
  Bulgarian 158 KB 2016-05 Mar 16