Дава Ви увереност за сложните решения

Всички индустрии имат общи цели: висококачествени продукти, които удовлетворяват потребностите на клиентите, и ефикасност на процесите. Използването на правилното аналитично решение може да спомогне за обезпечаване на качеството на продукта и оптимизиране на производствените процеси, то може също да подпомогне опазването на водата, подобренията в екологичния профил и регулаторното съответствие.
Ежедневните избори се правят относно реализирането на продукта на пазара, технологичните настройки или реакциите към нови проблеми. Когато вземате важни решения, трябва да сте уверени в наличните данни, затова когато търсите аналитично решение, изберете това, което Ви дава увереност при трудните решения.


Осигуряване на максимално експлоатационно време

Устойчивите, точни аналитични решения помагат за ръководене на процесите и оптимизиране на производството

Поддържане на качеството

Специфично проектираните анализи могат да осигурят висококачествени стандарти

Защитете на инвестицията

Правилните анализи са от ключово значение за дългосрочната експлоатация на станцията, икономия на разходите и съответствието.

Полза от партньорството

Местната техническа поддръжка и сервиз доставят адаптирани аналитични решения

Моля, щракнете върху изображението, за да се покажат наличните аналитични решения

industry plant 1 2 3 4 5

Качествен контрол/изпълнение на производството, за осигуряване на съответствие със спецификациите на продуктите и удължаване на експлоатационния живот на ваната

 • Покритие с хром в галванични вани
 • Цвят на медна вана
 • Цвят на баня с никел
 • pH стойност

Лабораторни решения

Технологични решения

Ефективност на процеса, за откриване на замърсяване, оптимизиране на стъпките за изплакване и за наблюдаване на пригодността за повторно използване на водата от изплакването

 • Проводимост
 • pH стойност
 • Цианид
 • Метални йони

Лабораторни решения

Технологични решения

Ефективност на процеса/екологична безопасност, за наблюдаване на правилно елиминиране на цианид и нитрит

 • Цианид
 • Нитрит
 • pH стойност
 • Потенциал за редукция

Лабораторни решения

Технологични решения

Регулаторно съответствие, наблюдаване на функционирането на процеса за преработка и осигуряване на съответствие със законовите гранични стойности:

 • Проводимост
 • pH стойност
 • Потенциал за редукция

Лабораторни решения

Технологични решения

Регулаторно съответствие, наблюдаване на качеството на отпадните води и осигуряване на съответствие със законовите гранични стойности

 • AOX
 • Хлор – свободен и общ
 • Цианид
 • Нитрит
 • Сулфид
 • Повърхностно активни вещества
 • Кадмий
 • Кобалт
 • Мед
 • Хром, хром VI
 • Олово
 • Никел
 • Сребро
 • Калай
 • Цинк
 • Цирконий

Лабораторни решения

Технологични решения

 1

Вани за потапяне

 2

Вани за изплакване

 3

Детоксификация

 4

Неутрализация

 5

Заустване

Лабораторни решения

Лабораторните анализи са опростени, надеждни и точни за увереност в решенията за качество и съответствие.

Технологични решения

Онлайн сензори предоставят информационни данни, на които да се разчита при вземането на критични оперативни и технологични решения 24/7.