Химическа промишленост

За да протичат процесите в химическата промишленост безпроблемно, използваната вода трябва да отговаря на определени изисквания.