CLF10 sc Сензор за свободен хлор с взета чрез загребване проба (на панел)

Продукт №: LXV45A.98.21022
Налично

CLF10 sc: безреагентен сензор за свободен хлор.

Сензор за свободен хлор с взета чрез загребване проба (на панел)
Анализаторът CLF10 sc за свободен хлор измерва свободния хлор непрекъснато за контрол на процеса в реално време. Той се базира на амперометрична технология и е напълно съвместим с всички цифрови контролери на Hach. CLF10 sc може да бъде използван при повечето приложения за общински и промишлени цели и най-добре се оползотворява, където управлението на потока от отпадъци е задължително условие. Системата за самодиагностика на Hach ви алармира, когато
настъпят промени в процеса или инструментът се нуждае от сервиз.
Диагностиката включва алгоритъма CAL WATCH
за предупреждение при отклонения в калибровката на pH и хлора и
един безконтактен сензор за контрол на потока за известяване на
недостатъчен дебит на потока от пробата. Всичките предупреждения лесно се конфигурират.

  • Disinfection under control
  • Minimal operation costs
  • Plug and play
  • Real-time process control
  • EPA compliant according to Method 334.0