CDC565 Conductivity cell, 4-pole, non-platinised, epoxy body, MAB6 plug (Radiometer Analytical)

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

CDC565 Conductivity cell, 4-pole, non-platinised, epoxy body, MAB6 plug (Radiometer Analytical)
Продукт №: E61M003

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Предложени артикули за замяна

Отговаря на изискванията на USP 24-NF19.

  • The right conductivity cell for your application.
  • The right conductivity cell for your application.