Инхибитор на нитрификация за BOD, формула 2533, TCMP, 500 g

Продукт №: 253334
Налично

Реактиви за определяне на BOD

TCMP – 2-хлор-6 (трихлорметил) пиридин (N-Serve), нанесен върху инертен субстрат. Използвайте 0,16 грама в 300 mL проба, за да инхибирате азотната потребност от кислород при теста за BOD (използвайте капачка за дозиране, номер на част 45901), 500 g.