Ammonia Salicylate Reagent Powder Pillows

Продукт №: 2653299
Налично

Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на азот, амоняк (салицилатен метод), 0,01-0,50mg/L NH3-N. За проби от 10 mL. 100/пак.