Amino Acid Reagent Powder Pillows (pk/100)

Amino Acid Reagent Powder Pillows (pk/100)
Продукт №: 80499
Доставка до 2 седмици

Спецификации

Метод, име: Heteropoly Blue
Обем / опаковка, размер: 100 /pk
Параметър: Silica
Платформа: Прахови вложки