Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Продукт №: LCA704
Налично

Тестване на качеството на водата. Колко често проверявате дали вашите аналитични резултати са винаги верни?

Система за аналитично осигуряване на качеството (AQA), състояща се от един комбиниран стандартен/подсилващ разтвор и два разтвора за round robin (на кръгов принцип) тест.
Приложим за кюветните тестове:
– LCK153 сулфат, 40 – 150 mg/L SO4
– LCK305 амоний, 1 – 12 mg/L NH4-N
– LCK311 хлорид, 1 – 70 mg/L Cl
– LCK314 COD, 15 – 150 mg/L O2
– LCK340 нитрат, 5 – 35 mg/L NO3-N
– LCK349 фосфат (орто), 0,05 – 1,5 mg/L PO4-P
– LCK385 ООВ, 3 – 30 mg/L C

  • Увереност във вашите резултати
  • По-малко усложнения
  • По-малко източници на грешки