Фирмени новини   |  Всички новини

Партньорството между Hach и Veolia

Юни 26, 2018

Hach и Veolia обявяват своето тригодишно споразумение за партньорство, с което фирма Hach става основен доставчик на решения за анализ на води за клиентите на Veolia.


Лавленд, Колорадо – Днес Hach (www.hach.com) и Veolia (www.veolia.com) обявиха своето тригодишно споразумение за партньорство, с което фирма Hach става основен доставчик на решения за анализ на води за дейностите на Veolia, свързани с води. От 2018 до 2020 г. Hach ще бъде единственият предпочитан доставчик на лабораторно оборудване и химикали, както и предпочитан доставчик на процесни анализатори, пробовземачи и панелни решения за Veolia. Това споразумение е продължение на партньорството между Hach и Veolia, което съществува от над 20 години.
“Фирма Hach се гордее с разширяването на своето партньорство с Veolia, организация, широко известна като световен лидер в дейностите, свързани с управление и пречистване на води и иновации при водите,” каза президентът на Hach Кевин Клау. “Нашата широка гама от продукти, възможности за глобално обслужване, телеметрична система от приложения и софтуерни възможности ще се комбинират с опита на Veolia в операциите, технологията и иновацията за постигане на по-ниски оперативни разходи и подобрено спазване на екологичните норми.”
“Veolia с радост разширява партньорството, което отдавна имаме с фирма Hach, която е световен лидер в областта на контролно-измервателните прибори, софтуера и услугите, свързани с анализа на води,” каза Паскал Декари, Старши вицепрезидент "Глобални доставки" и Главен директор по доставките. “Това стратегическо сътрудничество ще ни помогне да постигнем важни икономии, ще оптимизира нашия процес на доставки и ще ни помогне да подобрим експлоатационните показатели, като същевременно ще продължаваме да предоставяме най-добрите в своя клас услуги за нашите клиенти”
Освен това, като част от настоящото споразумение Veolia и Hach се договориха за глобално техническо партньорство, което ще работи за адаптиране и валидиране на софтуерните инструменти и решения на Hach за използването им от Veolia. Това партньорство на високо ниво включва и предлаганият от Hach Claros за управление на уреди, данни и процеси.
За Veolia
Veolia е световен лидер в областта на оптимизираното управление на ресурси. С почти 169 000 служители в света, Групата проектира и предоставя решения за управление на води, отпадъци и енергия, които допринасят за устойчивото развитие на общностите и отраслите. Чрез своите три допълващи се дейности, Veolia помага за развитието на достъпа до ресурси, опазването на наличните ресурси и възстановяването им. През 2017 г. Veolia Груп осигури питейна вода за 96 милиона души и услуги по пречистване на отпадъчни води за 62 милиона души, произведе енергия от почти 55 милиона мегаватчаса и преобразува 47 милиона метрични тона отпадъци в нови материали и енергия. През 2017 г. Veolia Environnement (включена в Paris Euronext: VIE) отчете консолидирани приходи от 25.12 милиарда евро (30.1 милиарда щ.д). www.veolia.com
За Hach
Повече от 80 години Hach® (www.hach.com) доставя иновации и подкрепа за своите клиенти. Hach, 100% дъщерно дружество на Danaher, осигурява на своите клиенти сигурност за техните анализи на води, като им предоставя експертни отговори, изключителна поддръжка и надеждни и лесни за използване решения. Аналитичните инструменти, услуги, софтуер и реактиви на Hach се използват за осигуряване на качеството на водата в множество отрасли в над 100 държави в целия свят.
За Danaher
Danaher (NYSE) е глобален научен и технологичен иноватор, който се стреми да помага на своите клиенти да решават сложните предизвикателства и да подобряват качеството на живот в света. Неговият набор от световни марки е завоювала водещи позиции в някои от най-взискателните и привлекателни отрасли, например здравеопазване, екология и промишленост. Със своите над 20 оперативни дружества, многообразният световен екип на Danaher, състоящ се приблизително от 67,000 сътрудници, е обединен от обща култура и система за работа - Danaher Business System. За повече информация, моля посетете www.danaher.com.

Статии за минали новини