Стандартен разтвор за цвят, 500 Pt Co единици, 1 L

Продукт №: 141453
Налично

Стандарт за аналитично осигуряване на качеството за измервания на цвят.