Сертифициран стандартен разтвор за проводимост, 25 µS/cm, NaCl 25, 250 mL

Продукт №: S51M013
Налично

Сертифицирани стандарти, които предлагат пълна и международно призната проследимост!

Сертифициран разтвор за проследимост по стандарт със сертификат за съответствие и проследимост* за отчитане на точната стойност на проводимост със съответна разширена неопределеност (k=2). Опаковка със стъклена бутилка. Натриев хлорид (NaCl) 25 – проводимост: 25,0 µS/cm ±5% (k=2) при 25°C, 250 mL бутилка.
*Налично за изтегляне от www.hach.com: меню „Поддръжка/услуга“, „Сертификат на анализ“, като използвате серийния номер и партидния номер на продукта.

  • Акредитирана лаборатория за калибриране
  • Напълно проследими стандарти
  • Напълно надеждна опаковка
  • GLP от самото начало и всеки ден
  • Доказана проследимост