Капсули с прахообразен реактив за нитрит, 2-250mg/L NO₂

Продукт №: 2107569
Налично

Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на нитрит по метода с железен сулфат. За проби от 10 mL. Опаковка от 100.