Стандартен разтвор за проводимост, 180 µS/cm, NaCl, 100 mL

Продукт №: 2307542
Налично

Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор за проводимост,180 µS/cm ±10 µS/cm при 25°C, 85,47 mg/L като натриев хлорид (NaCl), (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), 100 mL бутилка.

  • Проследим до референтни материали с NIST стандарт
  • Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.
  • Надеждна опаковка