Стандартен разтвор за проводимост, 1413 µS/cm, KCl, 250 mL

Продукт №: LZW9710.99
Налично

Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор за проводимост. 1413 µS/cm ±12 µS/cm при 25°C, като калиев хлорид (KCl) (0,01M). 250 mL бутилка.

  • Широк избор от концентрации
    и размери на опаковката
  • Проследим до референтни материали с NIST стандарт
  • Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach
  • Надеждна опаковка