Стандартен разтвор за проводимост, 12,88 mS/cm, KCl, 250 mL

Продукт №: LZW9720.99
Налично

Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор за проводимост. 12,88 mS/cm ±0,11 mS/cm при 25°C, като калиев хлорид (KCl) (0,1M). 250 mL бутилка.

  • Широк избор от концентрации
    и размери на опаковката
  • Проследим до референтни материали с NIST стандарт
  • Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach
  • Надеждна опаковка