Стандартен разтвор за проводимост, 1000 µS/cm,NaCl, 50 mL

Продукт №: 1440026
Налично

Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор за проводимост,1000 µS/cm ±10 µS/cm при 25°C, 491 mg/L ±2,5 mg/L като натриев хлорид (NaCl), (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), 50 mL бутилка за наливане отгоре.

  • Проследим до референтни материали с NIST стандарт
  • Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.
  • Надеждна опаковка