Стандартен разтвор за натрий, 1000 mg/L, 500 mL

Продукт №: 1474949
Налично

Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Натрий, 1000 mg/L Na+ (NIST). 500 mL бутилка

  • Проследим до референтни материали с NIST стандарт
  • Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.
  • Надеждна опаковка