Капсули с прахообразен реактив дифенилкарбазон, 100 броя

Продукт №: 83699
Налично

Прахообразен реактив в запечатана опаковка за определяне на хлорид, метод с меркуринитрат, 10-8 000 mg/L Cl-. За проба от 100 mL. Опаковка от 100.