Разтвор на глицинов реактив, 10 %, 29 mL SCDB

Продукт №: 2762133
Налично

За определяне на хлорен диоксид, DPD/глицинов метод, 0,04 - 5,00 mg/L ClO2.
Глицинов реактив за DPD методите на Hach за определяне на хлорен диоксид. 29 mL готово за употреба шише за дозиране на капки