Кюветен тест за перманганатен индекс 0,5 - 10 mg/L O₂ (CODMn)

Кюветен тест за перманганатен индекс  0,5 - 10 mg/L O₂ (CODMn)
Продукт №: LCK394
Налично

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Спецификации

EPA compliant: не е приложимо
Shelf life: 12 Месеци от датата на производство
Standard method: ISO 8467
Бр. тестове: 25
Измерване, диапазон: 0,5 - 10 mg/L O₂
Инструмент: DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Метод, име: ISO 8467
  перманганат
Описание: Перманганатен индекс (CODMn)
Параметър: CODMn
Платформа: LCK
Условия на съхранение: 15 - 25 °C (да се пази от светлина)
Хидролиза, изисквана: Да