Касета меркуринитрат за цифров титратор, 0,2256 N, 1 брой

Продукт №: 1439301
Налично

Готов за употреба разтвор на титрант за определяне на хлорид (метод с меркуринитрат)
За определяне на хлорид с цифров титратор чрез титруване с меркуринитрат, при използване дифенилкарбазон като идикатор. Метод 8206 на Hach. Цифрите = mg/L Cl- в 100 mL проба Приблизително 40-100 тестове

  • Точни резултати - когато и където се нуждаете от тях
  • Бърз и гъвкав
  • Многостранен
  • Икономичен