Кюветен тест за определяне на анионни повърхностноактивни вещества 0,05-2,0 mg/L

Продукт №: LCK332
Налично

Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

  • Прецизно и надеждно измерени стойности
  • Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви
  • Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.
  • Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра
  • Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране