Titralab AT1000 & KF1000 Series

Системите за лабораторен анализ от серията Titralab AT1000 са автоматични анализатори с едно докосване, обхващащи както потенциометричното титруване (серия AT1000), така и волуметричното титруване по метода на Карл Фишер (серия KF1000) с предварително зададени методи, които могат бързо да предоставят точни и надеждни резултати веднага и позволяват всеки в лабораторията незабавно да извършва точни и възпроизводими титрувания.

Системата от серия Titralab 1000 се състои от два елемента: приложния пакет и титратора (AT1000 или KF1000). Титраторът се доставя предварително сглобен за бърза настройка, а приложният пакет включва всички специфични елементи за бърза и лесна настройка и извършване на тест от всеки без нужда от сложно програмиране.

Като осигурява автоматични титрувания, които намаляват сложността на тестовете, серията Titralab AT1000 повишава достоверността на резултатите и елиминира интерпретацията от страна на оператора, често свързвана с ръчното титруване.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50

Други продуктови фамилии