Titralab серия AT1000 и KF1000

Системите за лабораторен анализ серия Titralab 1000 са лесни за работа, автоматични анализатори, работещи с потенциометрично титруване (серия АТ1000) и обемно титруване по метода на Карл Фишер (серия KF1000) с предварително настроени методи, чрез които може да се получат точни и надеждни резултати Още отначало, позволяващи на всеки в лабораторията да извършва точни и възпроизводими титрувания.

Системата от серия Titralab 1000 е съставена от два елемента: приложен пакет и титратор (AT1000 или KF1000). Титраторът се доставя предварително сглобен за осигуряване на бърза настройка, а приложният пакет включва всички специфични елементи за бързо и лесно настройване и управление на теста без нужда от сложно програмиране.

Чрез осигуряване на автоматично титруване, което намалява сложността при теста, серията Titralab 1000 увеличава надеждността на резултатите и елиминира интерпретацията от оператора, свързвана често с ръчното титруване.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50

Други продуктови фамилии