Контролер SC200

Универсалният контролер SC200 е контролерът с най-разнообразни функции, наличен на пазара. Той позволява използването както на цифрови, така и на аналогови сензори, или самостоятелно, или в комбинация, осигурявайки съвместимост с възможно най-широк набор от сензори. Този модел замества цифровия контролер SC100 и аналоговия контролер GLI53 на Hach и предоставя усъвършенствани функции за по-лесно използване от оператора. Контролерът SC200 може да се конфигурира за работа с входни данни от два цифрови сензора, два аналогови сензора или комбинация от един цифров и един аналогов сензор. Потребителите могат да добавят модули за комуникация за различни протоколи, включително Modbus 232/485, Profibus DPV1 и HART.

• Максимална многофункционалност
• Лесно използване и надеждност на резултатите
• Голямо разнообразие от опции за комуникация
 
артикули на страница 10   |   20   |   50