Набор реактиви за определяне на алкалност с цифров титратор

Продукт №: 2271900
Налично

Готови за употреба титранти в лесно сменяеми касети, които отново могат да се затварят плътно. За надеждни резултати с цифровия титратор в полеви и лабораторни условия.
За определяне на алкалността чрез титруване със сярна киселина с цифров титратор. Метод 8203 на Hach. Обхват: 10-4000 mg/L CaCO3 Наборът включва касети с прахообразен индикатор фенолфталеин, касети с прахообразни индикатори бромкрезол зелено-метил червено и касети със сярна киселина за цифров титратор, 0,1600 N и 1,600 N. Приблизително 40-100 тестове

  • Точни резултати - когато и където се нуждаете от тях
  • Бърз и гъвкав
  • Многостранен
  • Икономичен