ТЕСТОВИ КОМПЛЕКТ, УНИВЕРСАЛЕН ДИГИТАЛЕН ТИТРАТОР

Продукт №: 2270900
Налично

Точни, удобни титрувания без големината, крехкостта, или загубите от конвенционалната бюретка.

Комплект универсален дигитален титратор с дигитален титратор, ръководство, 100-мл градуиран цилиндър, 125- и 250-мл колби Ерленмайер, деминерализирана бутилка, щипци, и здрав калъф за носене.

  • Точни резултати - когато и където ви трябват
  • Бързи и гъвкави
  • Гъвкав
  • Икономичен