MUG тръба

MUG тръба
MUG (4-метилумбелиферил β-D-глюкуронид) продуктите на Hach осигуряват безопасен, подготвен и ефективен метод за потвърждаващо тестване на наличието на бактерията e.coli. Използването на подготвена среда намалява опасността от заразяване и грешно положителни резултати. MUG продуктите се доставят с или без епруветки.
 

Филтри на документи

Филтър Безцветен