FILTRAX (eco) системи за филтриране на проби

Системите за филтриране на проби FILTRAX и FILTRAX eco непрекъснато извличат проби директно от процесната отточна вода и прецеждат водата през мембрани за ултрафилтрация (0,15 µm), които са потопени в басейна за аерация или в основния утаителен резервоар. Веднъж филтрирани, пробите могат да се анализират с един от анализаторите на Hach, като например Amtax или Phosphax, когато се използват в поточни инсталации. Контролният модул както на FILTRAX, така и на FILTRAX eco може да се постави на открито при каквито и да е климатични условия и практически не изисква поддръжка, а всички тръби са напълно достъпни и лесни за смяна. Програмируемо реле за предупреждение известява операторите да проверят системата при спад на потока, а второ реле може да изключи модула, ако потокът намалее още повече.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50