Фирмени новини   |  Всички новини

ВАЖНО! ХАХ ЛАНГЕ Е С НОВ АДРЕС

Април 23, 2015

С настоящето Ви уведомяваме, че от 01.05.2015 г. фирма ХАХ ЛАНГЕ ЕООД има нов адрес за кореспонденция както следва:

ХАХ ЛАНГЕ ЕООД
1164 София
ул. Кръстьо Сарафов 45

Тел. +359(0)2-963 44 54,
Факс +359(0)2-866 15 26,
info@hach-lange.bg
www.hach-lange.bg

Статии за минали новини