XM110 Метален електрод с платинен проводник

Продукт №: B35M110

Метален електрод (Ø 8 мм) с платинен проводник. С винтова капачка. Температурен диапазон -10 до 100 °C. Препоръчва се за употреба във волтамперометрични приложения.
Единичните и комбинирани метални електроди могат да бъдат използвани за измерване на редокс, ORP
титрувания или потенциометрични техники докато електродите с две метални пластини са идеални, когато се налага текущо потенциометрично титруване.