Свободен хлор, Test ’N Tube (тест и епруветка), 0,09 – 5,00 mg/L Cl2

Продукт №: 2105545
Доставка до 2 седмици

Флакони с реактив (Ø 16 mm), съдържащи предварително измерен DPD реактив, оптимизирани за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.